SUPER X-WIRE #0.6 – 200m (#13lb – MAX 5.8kg)

627,000

  • Dây PE – X8 5 màu ( cách 10m là một màu )

MAKER PRODUCT