SUPER X-WIRE #1.0 – 200m

627,000

  • Dây PE – X8 5 màu ( cách 10m là một màu )
  • 20lb/9kg

MAKER PRODUCT