SUPER X-WIRE #1.5 – 200m

396,000

  • Tình trạng: Hết Hàng

  • Dây PE X4 – 5 màu ( cách 10m là 1 màu )
  • 25lb/10kg

 

MAKER PRODUCT