SUPER X-WIRE #2.0 – 200m

396,000

  • Tình trạng: Hết Hàng

  • Dây PE X4 – 5 màu ( cách 10m là 1 màu )
  • 30lb/13kg

 

MAKER PRODUCT