MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

T・N・S OFFSET Ⅱ FF318

88,000

T・N・S OFFSET Ⅱ FF318

size #1 – – 33mm – – 8pcs
Size #3 – – 29mm – – 9pcs
Size #6 – – 22mm – – 9pcs
Made in Japan
Giá 88.000/ túi
————–
Có các size mồi mềm phù hợp với lưỡi ↓

Size #6 phù hợp sử dụng mồi 1inch
Fish Arrow F-J shad 231.000/túi
Keitech Crazy Flapper 2.4inch 154.000/túi
Berkley Bubble Spear 2.2inch 88.000/ túi
Megabass Fuwabug 1.8inch 198.000/túi
Megabass Bottle Shrimp SW 2.4inch 165.000/túi

MAKER PRODUCT