TACKLE BERRY

253,000

  • Chất liệu thép chống gỉ
  • Điều chỉnh lưỡi
  • Cắt dây, mở khoen

MAKER PRODUCT