TailWalk NAMAZON C694H

4,200,000

  • Dài: 2.06m
  • Số khúc: 4
  • Thu gọn: 56cm
  • Nặng: 185g
  • Lure: 14g ~ 70g
  • Line: 10lb ~ 30lb
  • Rank A
  • Tình trạng cần máy ngang 4 khúc đã qua sử dụng
  • Kèm túi và ống đựng cần
  • Tình trạng tổng thể đẹp

MAKER PRODUCT