MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

TAILWALK OUTBACK NS 433ML (sold out)

3,894,000

 • Dài: 4’3 khoảng 129.5cm
 • Số khúc: 3
 • Thu gọn: 46.5cm
 • Nặng: 80g
 • Lure max: 18g
 • Line max: 10lb
 • Cán: L1 310mm – L2 210mm
 • Type: A
 • Khoen Fuji Sic
 • Rank A
 • Tình trạng cần máy đứng 3 khúc đã qua sử dụng kèm túi
 • Tổng thể tương đối đẹp

MAKER PRODUCT