TailWalk OUTBACK NS 705ML

4,389,000

 • Dài: 7′ ( khoảng 2.13m )
 • Số khúc: 5
 • Thu gọn: 47cm
 • Nặng: 120g
 • Lure max: 30g
 • Line max: 14lb
 • Cán: 390mm / 260mm
 • Khoen Fuji Sic
 • Type: A
 • Rank A
 • Tình trạng cần máy đứng 5 khúc đã qua sử dụng cán bụi bẩn
 • Tổng thể đẹp

MAKER PRODUCT