TailWalk OUTBACK NS 765M

3,927,000

 • Dài: 7’6 ( khoảng 2.29m )
 • Số khúc: 5
 • Thu gọn: 50cm
 • Nặng: 135g
 • Lure max: 35g
 • Line max: 16lb
 • Cán: 380mm / 280mm
 • Type: A
 • Rank B+
 • Tình trạng cần máy đứng 5 khúc đã qua sử dụng
 • Kèm túi
 • Điểm trầy nhỏ nhiều ở khúc thứ 1 và thứ 2 từ cán lên
 • Khúc thứ 5 ( đọt ) các chân khoen có màu trà gỉ

MAKER PRODUCT