MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

TAILWALK OUTBACK NS624ML (sold out)

4,279,000

Cần máy đứng 4 khúc

Chiều dài: 6’2 (khoảng 1.89m)

Trọng lượng: 105g

Chiều dài thu gọn: 51cm

Số khúc: 4

Lure max: 25g

Line max: 12lb

Khoen Fuji Sic

Rank A

MAKER PRODUCT