Tailwalk OUTBACK NS695M

4,048,000

  • Dài: 6’9” ( khoảng 2.06m )
  • Số khúc: 5
  • Thu gọn: 45.5mm
  • Lure max: 30g
  • Line max: 14lb
  • Khoen Fuji Sic
  • Rank A
  • Tình trạng cần máy đứng 5 khúc đã qua sử dụng
  • Kèm túi
  • Tình trạng tổng thể đẹp

MAKER PRODUCT