MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Tenryu Rayz Aller RZA62UL-S

6,468,000

Tenryu Rayz Aller RZA62UL-S

dài 1.88m

số khúc 2

thu gọn 97cm

Lure 0 ~ 4g

line  1 ~ 4lb

nặng 74g

made in Japan

rank B+

tình trạng cần máy đứng 2 khúc đã qua sử dụng

kèm tui

vị trí pat gỗ gắn máy có trầy rõ. điểm trầy xước nhỏ có thể nhìn thấy

giá 6.468.000

Categories: ,

MAKER PRODUCT