MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Tiemco Fenwick World Class Expedition Yoshida Version WCE 60Y-CL-4J

5,533,000

Tiemco Fenwick World class Expedition Yoshida Version
WCE 60Y-CL-4J
Giá 5.533.000
Dài 183cm
Số khúc 4
Nặng 103g
Thu gọn 58cm
Lure 3g~17g
Line 6~20lb
Rank AB
Tình trạng đã qua sử dụng
Kèm túi

MAKER PRODUCT