TITANIUM LEADER

88,000

Tình trạng: Hết Hàng

  • Size: 30cm/0.3mm (3pcs)
  • Chất liệu titan được chế tạo mỏng hơn và nhẹ hơn độ chắc chắn tốt hơn các dây thông thường.
  • Có khả năng chống đệm chống sốc ở các thời điểm căn và chuyển động

MAKER PRODUCT