MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

TORAY Super Eging F4 150m #0.8

308,000

Dây TORAY Saltline PE Super Eging F4 150m
#0.8 – 12lb – 4kg
Dây 3 màu: xanh lá – trắng – hồng
Giá: 308.000d

Categories: ,

MAKER PRODUCT