MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

TORRENT

869,000

TORRENT
7.1:1
Chiều dài 1 vòng quay 76cm
Nặng 228g
Drag max 8.1kg
Bạc đạn 6
Nylon 10lb/160m
Pe 30lb/110m
Tình trạng máy ngang tay quay bên phải đã qua sử dụng
Kèm hộp và sổ thông tin
Giá: 869.000

Categories: ,

MAKER PRODUCT