Triceptor 68M

8,090,000

  • Chiều dài: 2.035m
  • Số khúc: 3khúc
  • Chiều dài thu gọn: 7.15cm
  • Trọng lượng: 130g
  • Tải mồi: MAX 35g
  • Dây: MAX 25lb
  • Rank AB (Hàng vẫn còn nguyên nhưng trên bề mặt có vết trầy nhẹ)
  • Kèm túi

MAKER PRODUCT