MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

TURING MONKEY TRUTTA STREAM IV 562L (sold out)

1,529,000

Cần máy đứng 2 khúc

Dài : 5’6″ ( 1.68m)

Action : L

Lure : 1-7g

Line : 2-6lb

Rank N

 

MAKER PRODUCT