UV – GLO

121,000

  • Dụng cụ hỗ trợ mồi mềm phát quang
  • Tô trực tiếp lên mồi mềm và dùng đen UV soi sẽ có độ phát Quang tốt nhất

MAKER PRODUCT