WIRE Short Leader 7cm #48

88,000

  • Hết Hàng

  • Chất liệu: thép không gì
  • Dụng cụ hỗ trợ để cá không cắn đứt dây

MAKER PRODUCT