MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

WORLD MONSTER WMS – 684ML (sold out)

5,984,000

 • Dài: 2.03m
 • Số khúc: 4
 • Thu gọn: 54cm
 • Nặng: 211g
 • Đường kính: 1.70mm / 13.0mm
 • Lure max 45g
 • Line max 20lb
 • Pe Max #2
 • Carbon: 83%
 • Khoen Fuji Sic
 • Rank New
 • Cần máy đứng 4 khúc mới
 • Có trầy 1 điểm ở cán do vận chuyển

MAKER PRODUCT