WORLD MONSTER WMSC-734H

3,047,000

 • Chiều dài: 221cm
 • Thu gọn: 60cm
 • Số khúc: 4
 • Trọng lượng: 281g
 • Đường kính: 2.4/16.2mm
 • Mồi: max 300g
 • Dây PE: #6 – #10 (max 40lb)
 • 84% Cacbon
 • Có hộp

Description

 • Rank C (Hàng còn mới nhưng thay đổi một số bộ phận nhỏ)
 • Thương hiệu: Abu Garcia
 • Made in China

MAKER PRODUCT