MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

WORLD SHAULA 2752R-5 (sold out)

12,520,000

 • Dài: 2.26m
 • Số khúc: 5
 • Thu gọn: 51.0cm
 • Nặng: 170g
 • Nylon: 6~16lb
 • Pe: max #1.5
 • Lure: 8 ~ 28g
 • Sản xuất tại indonesia
 • Rank AB
 • Tình trạng cần máy đứng 5 khúc đã qua sử dụng
 • Kèm túi. Điểm trầy nhỏ rất ít. Tổng thể đẹp

MAKER PRODUCT