XRFS – 864ML – TE

2,882,000

  • Chiều dài: 2.59m
  • Mồi: 3~28g
  • Egi: 1.8~3号
  • Dây: 3~8lb
  • PE: #0.8~1.2
  • Rank N (Hàng mới)
  • Thương hiệu: Abu Garcia