XROSSFIELD XRFS – 764L – TE

2,079,000

  • Dài: 7’6” (2.29m)
  • Thu gọn: 66cm
  • Trọng lượng: 104g
  • Đường kính: 1.5/11.7mm
  • Tải mồi: 1~14g
  • エギ: 1.8~2.5号
  • Dây PE: 0.5~1.0号
  • Cacbon: 98%

MAKER PRODUCT