Sale!

XROSSFIELD XRFS – 764L – TE

2,079,000 1,400,000

  • Chiều dài: 2.29m
  • Thu gọn: 108cm
  • Trọng lượng: 126g
  • Mồi: 1~14g
  • Egi: 1.8~2.5号
  • Dây: 2~5lb
  • PE: #0.5~1
  • Rank N (Hàng mới)
  • Thương hiệu: Abu Garcia
  • Không phụ kiện