XROSSFIELD XRFS – 835M – MB

2,167,000

  • Cần máy đứng 5 khúc
  • Dài: 8’3” (2.51m)
  • Số khúc: 5
  • Thu gọn: 54cm
  • Nặng: 151g
  • Đ/k: 1.7/12.2mm
  • Tải mồi: 5~30g
  • Dây PE:0.8~1.5号
  • Rank N
  • Kèm hộp

MAKER PRODUCT