YAMAGA Blank Galahad 61/6

5,540,000

  • Chiều dài: 1.86m
  • Nặng: 200g
  • Mồi: Max 220g
  • Dây PE: Max 4号
  • Không phụ kiện
  • Rank B

MAKER PRODUCT