MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

YAMASHITA EGI – OH HAIAPIRU 3.0号/15G – 005 (SOLD OUT)

264,000

Tôm câu mực Yamashita Egi – Oh Haiapiru

3.0号

Trọng lượng: 15g

Không có âm thanh

Mã màu: #005

Giá: 264.000đ

MAKER PRODUCT