MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

ZODIAS 268ML -2 (sold out)

3,150,000

 • Dài: 2.03m
 • Số khúc: 2
 • Thu gọn: 104.2cm
 • Nặng: 100g
 • Đ/k: 1.6mm
 • Tải mồi: 4~12g
 • Dây Fluoro: 4~8lb
 • Chiều dài cán: 208mm
 • Cacbon: 99.4%
 • Kèm túi
 • Rank AB

MAKER PRODUCT