MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

ZODIAS S70M-5 ( ZDPS ) (sold out)

4,389,000

Dài: 2.13m
Số khúc: 5
Thu gọn: 47.1cm
Nặng: 115g
Đường kính đọt: 1.5mm
Lure: 5 ~15g
Line ( Nylon – Fluo ): 5~10lb
Cán: 233mm
Carbon: 97.8%
Type: RF
Rank AB
Tình trạng cần máy đứng 5 khúc đã qua sử dụng, kèm túi.

MAKER PRODUCT