ZPI F-0 PREMIUM GRADE カルマキ

704,000

“KARUMAKI” Cấp độ F-0 Cao Cấp được tạo ra để làm dịu guồng Quay với độ nhẹ lí tưởng
  • Phù hợp sử dụng cho máy ngang và máy đứng
  • Làm nhẹ tay quay khi xoay và có thể tăng tốc độ nhạy.
  • Dung tích: 7ml
  • Sản xuất tại Nhật
  • Lưu ý: sản phẩm không phù hợp với nước Biển.

MAKER PRODUCT