MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Cần Giờ

Xin chào các bạn.
Tôi là 加藤 (kaTo) cửa hàng Trưởng tại Tackle Berry
Hôm nay, là chuyến câu đầu tiên của tôi cùng những người bạn tại Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên tôi có thể câu được cá chẻm ở nơi này. Một nơi cách biệt với bên ngoài. Không điện nước nhưng cá có vẻ là tất cả những gì ở nơi này có!!!!
Cảm giác thật thú vị. Còn các bạn thì như thế nào. Hãy đến với Tackle Berry chúng tôi sẽ chia sẽ những gì chúng Tôi có thể làm được đến với các bạn. Để có thể chinh phục được cá chẻm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *