MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

𝐄𝐯𝐞𝐫𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐂-𝟒 𝐋𝐄𝐄𝐂𝐇 𝟑.𝟏𝐢𝐧𝐜𝐡

𝐄𝐯𝐞𝐫𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐂-𝟒 𝐋𝐄𝐄𝐂𝐇 𝟑.𝟏𝐢𝐧𝐜𝐡
C-4リーチ3.1″アクションムービー
Body
Thân hình dày với chiếc đuôi mỏng.
・Góp phần tăng khoảng cách bay mặc dù kích thước nhỏ gọn.
・Tạo ra hành động sắc nét với đuôi chuyển động và thân đứng yên.
Đuôi
・Đuôi lớn hơn thân và có độ mỏng chỉ có thể đạt được bằng cách đúc chính xác. Nó phản ứng nhạy ngay cả với dòng nước nhỏ nhất.
・Cấu trúc viền đuôi mang lại sức căng tinh tế cho chiếc đuôi mỏng và mềm.
・2 râu giống như xúc tu của tôm hoặc vây đuôi của cá nhỏ. Những rung động tinh tế tạo ra cảm giác sống động như thật.
Vây
・Các bộ phận giống như càng của tôm hoặc vây ngực của cá nhỏ. Bằng cách bổ sung thêm những rung động khác với rung động của đuôi và râu, nó tạo ra những action đặc trưng của sinh vật sống.
EverGreen C-4 LEECH sản phẩm mồi mềm có muối, ngụy trang như máu thật của cá cho vết cắn đầu tiên. phù hợp sử dụng G-hook OFF SET #6 / Jig head #8 ~ #2#decoy
C-4 LEECH 3inch sản phẩm đang có bán tại cửa hàng
Giá 209.000/ túi 8pcs