MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

𝐃𝐚𝐢𝐰𝐚 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝟓𝟎𝟎𝟎 (SOLD OUT)

1,760,000

4.9:1
Nặng 330g
Drag max 12kg
Line #3/300m – #7/120m
Rank B+
Tình trạng đã qua sử dụng
Chỉ kèm túi

Categories: , ,

MAKER PRODUCT