QTC 20 (nắp cần)

176,000

  • Size: 183.1mm x 49mm
  • Đường kính: 20mm

MAKER PRODUCT