MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

SHIMANO TWINPOWER SW8000PG (SOLD OUT)

11,550,000

4.9:1

Chiều dài 1 vòng quay: 80cm

Drag max: 28kg

Nặng: 635g

Bạc đạn: 10/1

Dây Nylon (号 – m): 5 – 275, 6 – 230, 8 – 160

Dây PE (号 – m): 3 – 410, 4 – 300, 5 – 250

Rank B+

Model 2015

Kèm hộp

MAKER PRODUCT