MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

SMITH TROUTIN’SPIN MULTIYOUSE TRM-76ML/5

5,632,000

SMITH TROUTIN’SPIN MULTIYOUSE TRM-76ML/5
ROD No.: TRM-76ML/5
Giá 5.632.000
●length: 7’6″
●grip length: 390mm
●lure wt: 3~13g
●line: 4~12lb
●pack length: 49cm
●weight: 130g
●power: M LIGHT
●ation: MODERATE
Rank AB
Tình trạng đã qua sử dụng
Kèm túi

MAKER PRODUCT