MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Fishman Beams Xpan 4.3LTS (sold out)

6,699,000

Dài: 130cm
Số khúc: 4 ( rút )
Thu gọn: 40cm
Nặng: 93g
Khoen: K ステン
Lure: 3g~8g
Pe: #0.4 ~ #0.8
RankAB
Tình trạng đã qua sử dụng kèm túi và túi chụp khoen
Tổng thể các điểm đẹp, cán eva có chút bẩn nhẹ.

MAKER PRODUCT