MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Marushin Micro SPLIT RING PLIERS

209,000

Marushin Micro SPLIT RING PLIERS <Dragon GACKILI >

kiềm tháo Ring có lưỡi cắt PE , nhỏ gọn phù hợp sử dụng mở ring từ 0 trở lên

giá 209.000 / 1  kiềm

MAKER PRODUCT