SPIKE-IT CRAWFISH DIP-N-GLO MARKER

110,000

  • Bút tô tạo mùi tôm
  • Chỉ dùng cho mồi mềm

(Vui lòng ghi chú màu khi đặt hàng)

MAKER PRODUCT