MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

TB HCMC

Chủ nhật vừa rồi chúng tôi có chuyến đi câu tại Ngư Ông Trước đó 1 tuần chúng tôi rất hào hứng khi biết rằng hồ câu đã thả 1000kg cá Xuất phát từ Tp.HCM đến điểm câu mất khoảng…

Read more

Xin chào các bạn. Tôi là 加藤 (kaTo) cửa hàng Trưởng tại Tackle Berry Hôm nay, là chuyến câu đầu tiên của tôi cùng những người bạn tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi có thể câu được…

Read more